Programmet klart for kronprinsparets besøk ( Nord Vest - nytt / 27.09.2001).

Mandag legger kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit turen til Aure. Programmet for dagen er nå klart.

Av Bjørg Sæterbø

Klokka 14.35 ankommer kronprinsparet Tjeldbergodden. Her blir det mottakelse utenfor admi-nistrasjonsbygninga ved fungerende fylkesmann Kjeld Brecke, ordfører Knut Baardset og politimester Kjell-Otto Lilleberg. Nordlandet skole og barnehage møter kronprinsparet ved inngangen med blomsteroverrekkelse. Videre skal kronprinsparet få orientering om Tjeldbergodden ved konserndirektør Erling Øverland ved Statoil.

 

Auretorget

Etterpå går turen over Aursundprosjektet med bruene og oversikt til de to skipsverfta i Mjosuhdet. Kjøreturen over Aursundet vil gi et godt overblikk til Aure kyrkje , sentrum og det spesielle øylandskapet i Aure.Ved ankomst på Auretorget vil kronprinsparet få blomster av to små barn, og det vil bli overrek kelse av gave fra Aure ved ordfø rer Knut Baardset. Korpsmedlemmer i Aure spiller "Can you feel the love tonight". Aure Toraderlag bidrar med "Lurvikvalsen" av Hans Romundset når kronprinsparet starter spaserturen mot Aure kyrkje. Langs denne ruta blir det mulig for kronprinsparet å hilse på folket. Kronprinsparet skal etter denne runden også få hilse på Lisa Ormset Prøis fra Aure, som var barnepleier for Haakon Magnus i en årrekke. Kronprinsparet skal deretter sig nere bauta ved Aure kyrkje, som er en av de eldste på Nordmøre. De nygifte får også hilse på opp stilte gardister, der den eldste er 85 år, før turen går videre inn i kirka.

Kirka

Sokneprest Per Eilert Orten står klar til å ta imot kronprins Haakon og kronprinsesse Matte-Marit i kirka. Soknerådets formann, Ivar Husby, fører kronprinsparet inn i kirka. Her vil organist Alexey Kurbanov og Nordmøre spelemannslag spille "Bruremarsj frå Aure", etter spelemann Peder Tevik. De nygifte får en kort orientering om kirkestedet og kirka av Per Eilert Orten. Et barnekor på hele 70 deltakere synger så "Song til heimbygda". Kora Aure songlag og "Årti læll" slår til med "Bruraslått frå Øre" akkompagnert av organist Kurbanov. Under denne melodien forlater kronprinsparet kirka og drar med bil ned til Aurekaia. Herfra blir det avreise med Kystvaktskipet "Gardsøy" til Rendal kai i Halsa. Om noen følger etter Kystvakskipet med egen båt, ber vi dem holde god avstand, opplyser prosjektleder i Aure, Helge Husby.

Program for H. K. H. H. Kronprins Haakon og

Kronprinsesse Mette-Marits offisielle besøk i Aure 1. oktober 2001

 

Kl. 14.35 - Til Statoil Tjeldbergodden

 • Mottaking utanfor administrasjonsbygninga ved fungerande fylkesmann Kjeld Brecke, ordførar Knut Baardset og politimester Kjell-Otto Lilleberg
 • Nordlandet skole og barnehage møter kronprinsparet ved inngangen
 • Orientering om Tjeldbergoddden ved konserndirektør Erling Øverland - Statoil

Kl. 15.05 - Avreise frå Tjeldbergodden

Kl. 15.30 - Kjøretur over Aursundet

 • Aursundprosjektet med bruene og utsikt til dei to skipsverfta i Mjosundet
 • Godt overblikk til Aure kyrkje og sentrum og det spesielle øylandskapet i Aure

Kl. 15.45 - Til Aure sentrum

Kl. 15.50 - Mottakelse på Aurtorget i Aure sentrum

 • Kronprinsparet får blomster av to små born
 • Overrekking av gåve frå Aure v/ordførar Knut Baardset
 • Korps i Aure spelar "Can you feel the love tonight"
 • Aure toraderlag spelar "Lurvikvalsen" av Hans Romundset når Kronprinsparet startar spaserturen mot Aure kyrkje

Kl. 16.00 - Spasertur frå Aurtorget til Aure kyrkje

 • Muleg for kronprinsparet å helse på folk langs ruta
 • H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit signerer bauta ved Aure kyrkje, som er av de eldste på Nordmøre - tusen år mellom to kongelege Håkon-ar, kong Håkon den gode og H.K.H. Kronprins Haakon

Kl. 16.20 - Aure kyrkje, tusenårsstaden i Aure

 • Velkomst til Aure kyrkje ved sokneprest Per Eilert Orten og soknerådets formann Ivar Husby, som fører kronprinsparet inn i kyrkja
 • Organist Alexey Kurbanov og Nordmøre spelmannslag spelar "Bruramarsj frå Aure", etter spelmannen Peder Tevik
 • Kort orientering om kyrkjestaden og kyrkja v/sokneprest Per Eilert Orten
 • Born syng "Song til heimbygda" av Laura Glomstad/Hans Romundset
 • Kora Aure songlag og "Arti læll" syng "Bruraslått frå Øre" akkompagnert av organist Alexey Kurbanov. Kronprinsparet forlet kyrkja under denne melodien

Kl. 16.45 - Kronprinsparet kjører i bil frå kyrkja til Aurkaia

Kl. 16.50 - Avreise med kystvaktskip til Renndalen i Halsa

 

 

 

Tilbake til kapitler*Hovedside