Publikasjonar/musikkvitskapsverk

 

1. Enno så segla ho Magnill: Viser, rim og regler frå Nordmøre. Utgjevi av: Nordmøre Mållag, 2002 (10 lokale folkemelodiar er nedteikna av Alexey Kurbanov)

2. Graaf, Wim de (Kurbanov, A.). Om orgel i Russland i mellomalderen//Almanakk "Den siste torsdag", nr. 5, Novgorod, 1996 (på russisk)

3. Kurbanov, A. Orgelmusikk av Leningrad/St. Petersburg-komponistar i 1960 – 1990-tallet: Monografi. Novgorod, 1999. 2. utg.: Novgorod, 2000 (på russisk)

4. Kurbanov, A. Russisk orgelmusikkutvikling 1960-åra til 1990-åra (musikken til Leningrad/St. Petersburg-komponistar som døme): Autoreferat til kandidatsavhandlinga. St. Petersburg, 2000 (på russisk)

5. Kurbanov, A. Sjangerevolusjonsmåter og instrumentasjonsformspesialitet i russisk orgelmusikk i 1960 – 1990-årsperiode (på Leningrad/St. Petersburg-komponistanes musikkmateriell): Etyde. St. Petersburg, 1998 (på russisk)

6. Kurbanov, A. Om orgelmusikken til Leningrad - St. Petersburg-komponistar av 1960 - 1990-talet//Almanakk "Tjelo", nr. 2 (27), Novgorod Universitet, Novgorod, 2003 (på russisk)

7. Kurbanov, Alexey. Compositions for Organ [Komposisjonar for orgel]. St. Petersburg, Compozitor Publishing House, [2006]. (Tekst på russisk og engelsk).

8. Tchaikovsky, P. Symphony No. 6: Finale. Albéniz, I. Prelude. Transcription for organ by Alexey Kurbanov. St. Petersburg, Compozitor Publishing House, 2005. (Tekst på russisk og engelsk).

9. Kurbanov, A. Herre, Gud Fader [Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit]. Permen, NoS 236, III. Cantando Musikkforlag, Stavanger 2006.

 

 

Tilbake til kapitlar*Hovudside