Biografi

 

 Alexey E. Kurbanov er fødd i 1971 i Novgorod, Russland. Han er organist i Aure prestegjeld og lærar i kulturskulen i Aure kommune (http://www.aure.kommune.no/). Han hev denne bakgrunnen i musikk:

Rachmaninoff musikkskule, Novgorod, 1980 – 1986, studerte piano (lærar – T. Konkova) og komposisjon (lærar – B. Zorin) .

Spesialisert musikkskule-lyceum, Leningrad, 1986 – 1990, studerte komposisjon (lærar – S. Wolfensohn), musikkteori (lærar – S. Belkina) , piano (lærar – N. Brovermann) og orgel (lærar – O. Minkina).

Hovedstudium ved Rimski-Korsakov Musikkonservatoriet, Leningrad/St. Petersburg, 1990 – 1995 (http://www.conservatory.ru/eng/eng.shtml), studerte komposisjon hjå professor A. Mnatsakanian og orgel hjå professor N. Oxentian. I denne tida (1993 – 1994) var han utvekslingsstudent ved Rotterdams Conservatorium, Holland, orgel (lærar – B. Winsemius), improvisajon (lærar – A.J. Keijzer), komposisjon (lærar – K. de Vries) og piano (lærar –  C.H. Steinroth) (http://www.hmd.nl/RC_ENG.html).

Etterhøgutdanning ved Rimski-Korsakov Musikkonservatoriet, St. Petersburg, 1995 – 1998, orgel hjå professor N. Oxentian, cembalo hjå dosent E. Seredinskaya og musikkavhandling hjå professor dr. S. Hentova.

27. mars 2000 forsvarte han avhandlinga "Russisk orgelmusikkutvikling 1960-åra til 1990-åra" ved musikkonservatoriet i St. Petersburg. Fekk kunstvitskapskandidatgrad.

 

Han hev komponert meir enn 170 stykkjer for piano, orgel, kor, strenge- og blåseinstrument. Før han kom til Aure i april 2000, var han bl.a. harmonilærar ved Universitet i Novgorod (1999 – 2000). Som organist og musikklærar i Aure hev han utmerka seg med spesiell interesse for den lokale folkemusikken (han hev deltatt bl. a. i samling av folkemusikkboka "Enno så segla ho Magnill", Nordmøre Mållag, 2002). Han hev også stor kunnskap om musikk, så vel norsk og utanlandsk klassisk musikk og kyrkjemusikk, som jazz og Hollywood filmmusikk, hev ganske breidt spelerepertoar.

I Aure hev han m.a. hatt eigne flygelkonserter og hatt orgelkonserter i Aure kyrkje. Hev spelt også fleire konserter i andre stader i Noreg og utlandet. Hev også deltatt i diverse seminara og mesterklasser i orgel, cembalo og piano.

Han er bl. a. medlem i St. Petersburg Komponistunion (sidan mars 1999), Deutsche Richard-Wagner-Gesellschaft (www.wagner-gesellschaft.de) (sidan august 1999), Norsk Kantor- og Organistforbund (sidan juni 2000, no samanslått med Musikernes Fellesorganisasjon) (www.musikerorg.no) , Trondheim Kammermusikalske Selskap (sidan 2001), TONO (www.tono.no) (sidan februar 2002), Det Norske Orgelselskap (www.orgelselskapet.no) og Det Svenska Orgelsãllskapet (www.orgelsallskapet.se) (sidan 2003), Noregs Mållag  (http://www.nm.no/) (sidan september 2003), Norsk Målungdom (www.nynorsk.no/nmu) (sidan 2004), deltakar og laureat i ei rekkje festivalar og konkurransar i orgel og komposisjon.

 

 

Hovudside