Verkliste

 

 

ORKESTERVERK

 

(LITEN) SYMFONI NR. 1, for strykeorkester (1984 – 1989)

 

SYMFONI NR. 2, for kammerorkester med orgel (1990 – 1995) / Diplomverket til komponisten

 

KORVERK

 

CANTICLES OF THE (ORTHODOX) VESPERS MASS (1988 – 1999)

 

CANTICLES OF THE (ORTHODOX) DIVINE LITURGY (1989 – 1998)

 

TRE BØNER TIL MARIA MØY, GUDS MODERA (1994):

  1. Til Guds Modera… ;
  2. Min gode Keiserinna…;
  3. Engelen, ropande…

 

Månge enkelte separate korstykkjer på ortodokse kanoniske kirkeslaviske tekstar (1988 – 2007), bl. a.:

 

POLYELEOS (Lovsyng Herrens Namn, syng lovsong, Herrens tenarar)

 

DØRENE TIL MISKUNN…

 

DEN VELFORNUFTIGE RØVAREN…

 

HERRE, SKUND DEG OG HJELP MEG! (etter Salme 70, i russisk Bibelen: Salme 69)

 

FADER VÅR

 

LAT ALLE MENNESKELEG LEKAM VERA STILLE…

 

MI SJEL, LOV HERREN (etter Salme 103/102)

 

LOV HERREN, MI SJEL (etter Salme 104/103)

 

LOVSYNG HERREN, MI SJEL (etter Salme 146/145)

 

ÆRE VERA GUD I DET HØGSTE

 

HIMMELSKE KONGEN

 

GLEDER OM DEG…

 

GUD MED OSS

 

JESU BØN

 

BØN AV ST. EFRAIM SYRIN

 

og månge fleire

 

EXAUDI ORATIONEM MEAM (fuge frå ufullførte "Requiem", for blandakor), til minne om Gerard Dekker (1993, rev. 2003)

 

VENI CREATOR SPIRITUS (motett for dobbelt blandakor med orgel) (1992 – 1993)

 

TO MOTETTAR PÅ LATINSKE TEKSTAR, for blandakor, orgel og fem "obligate" instrument (1994):

Ave maris stella; 2) Salve Regina

 

VREDE ("Fred"), komposisjon for blandakor, to piano, orgel og småsymfoniorkester, nederlandsk tekst: L. Vroman og G. J. de Rook (1996)

 

IN BEWEGING IS GEVAAR, IN STILSTAND IS GEVAAR ("I rørsel er fare, i stillstand er fare"), "rytmodeklamasjon" for dobbelt blandakor, nederlandsk tekst: M. Insingel (1996)

 

HET LAURENSLIED ("Songen til St. Laurentius"), for blandakor, orgel og fire "obligate" instrument, nederlandsk tekst: ukjend diktforfattar under kryptonym "Drs. P." (1997 – 1999)

 

AVE VERUM, TE DEUM, AVE REGINA COELORUM, for blandakor med orgel (2000, arrangement av tidlegare skrivet verk for songstemme med orgel)

 

TO BRURAMARSJAR FRÅ AURE, arr. for blandakor med orgel ad libitum (2001)

 

BRURAMARSJ FRÅ FOLDFJORDEN, arr. for blandakor med orgel ad libitum (2001)

 

AVE MARIA, for blandakor og orgel ad libitum (1988, 2004)

 

NUNC DIMITTIS (Simeons lovsong), for tenor solo og mannskor (1988, 2004)

 

Fleire (norske) folkemusikkarrangement for blandakor (ca. 15, 2000 – 2005)

 

CANONS DE RÉPENTANSE ("Skriftemålkanoner"), for blandakor a cappella på ortodokse kanoniske kyrkjeslaviske tekster (1999 – 2000 – 2003 – , ikkje fullførte, komponering framhaldast):

1. Skriftemålkanon til vår Gud og Herren Jesus Kristus

2. Skriftemålkanon til vår Frue, Guds Modera

3.  Bønekanon til vår Frue, Guds Modera

 

17. MAI – 1945,  for blandakor a cappella, dikt: Hans Gudvangen sr. (2004 – 2005), tileigna Aure Songlag v/dirigent Harald O. Kalland

 

TRI FOLKEVISOR FRÅ FOLDFJORDEN, for blainnakor a cappella (2005), tileigna Aure Songlag:

Barnet ropa i hungersnaud, tekst: trad. tysk/Arnim & Brentano (frå ”Des Knaben Wunderhorn”), yvers. til nynorsk: Johs. Lavik

Fjell-Byggen agtes paa Tiden (Den norske Dale-Vise), tekst: Petter Dass

Vakre Hustru, tekst: ukjend (lokal?) diktforfattar

 

TROPARAR OG KONDAKAR TIL ORTODOKSE RELIGIØSE HØGTIDER (2007 - , ikkje fullførte, komponering framhaldast)

 

LANDEMERKE (Det finst ei øy…), song til Tustna, versjon for blandakor med piano og/eller orgel, dikt: Martin Halsbog (2007), tileigna Sørtusterens Bedehus sitt 100-årsjubileum

 

 

 

KAMMERMUSIKKVERK

 

 

PETIT ANDANTE, for cello (fagott) og piano (orgel) (1985, revidert 1995, 2001)

 

INTERMEZZO, for fløyte solo (1985, rev. 2004), tileigna Åsta Andreassen 

 

TRE STYKKJER, for fiolin og piano (1989, rev. 1997):

. Hommage á Schumann

· Hommage á Haydn

· Hommage á Chopin

 

STRYKEKVARTETT (NR. 1) i d-moll (1990, ikkje fullført)

 

TETRAPTYCH, for klarinett og cello (1988, rev. 1998)

 

TO STYKKJER, for valthorn og piano (1989, rev. 1995, 1997):

1. Moderato

2. Andante cantabile

 

TRE STYKKJER, for fløyte og fagott (1990)

 

TROIS THRÉNODIES, for cello og orgel (1991, rev. 1997, 1999)

 

DUE PEZZI PER QUATRE CORNI (To stykkjer, for fire valthorn) (1991, rev. 1995):

1. Equale

2. Totentanz (Daudens dans)

 

ECLOGUE, for bratsj og orgel (1991, rev. 1995 – 1996)

 

GROSSE FUGE FÛR DAS HOLZBLÄSERQUARTETT (Storfuge for treblåsekvartett) (1992)

 

SJU STYKKJER, for fiolin solo (1992, rev. 1994)

Transkripsjon for balalaika solo (2001), tileigna Prof. Dr. Nicolaus N. Zwetnow

 

PARABOLISME, for fiolin og orgel (1992)

 

SUITE ECCÉNTRIQUE POUR QUATUOR Á CORDES en neuf mouvements (Ekssentrisk suite, for strykekvartett, i ni satsar) (1992, rev. 1998)

 

POÈME DE VICTIME ("Offerpoem"), for cello og piano (1992 – 1993, rev. 1995)

 

TROIS MOUVEMENTS POUR COR SEUL (Tre satsar, for valthorn solo) (1993), tileigna Valentina A. Blazhchuk:

1. Thesis

2. Antithesis

3. Synthesis

 

FIRE KONSEKVENSAR, for tromboner (1994), tileigna Asbjørn Klaksvik:

1. Entrata, for trombone solo

2. Bicinium, for trombone duett

3. Sangen, for trombone trio

4. Equale, for trombone kvartett

 

SYLLOGISME & PREROGATIV, for obo solo (1994)

 

SONATE-PHANTASIE POUR ALTO SEUL (for bratsj solo) (1994)

 

AVE VERUM, TE DEUM, AVE REGINA COELORUM, for høg songstemme (sopran, tenor) og orgel (1994), tileigna La Vaune Henry

 

AVE VERUM, AVE REGINA COELORUM, versjon for songstemme med piano (1995)

 

DRIE GEZANGEN (Tre songar på tekster av nederlandske diktforfattarar), for songstemme og piano (1996):

1. De een klimt sneller dan de andre… (Den eine stigar opp fortare enn den andre), tekst: L. Weemoedt

2. Denkend aan Holland... (Tenkjande på Holland), tekst: H. Marsman

3. Twee plus twee is vier… (To pluss to er fire), tekst: J. Trapjes

 

EINSAMHEIT, kammerkantate for baryton solo, fire blokkfløyter og harpe, russisk tekst: K. Altermann (1997 – 2000 – 2003 – , ikkje fullført)

 

SONATE-PHANTASIE POUR BASSON SEUL (for fagott solo) (1997 – 2005), tileigna Ivar Andresen

 

BRURAMARSJ FRÅ AURE, arr. av Helge Husby, Torgeir Bergfald, Nordmøre spelmannslag og Alexey Kurbanov for to feler med orgel (2000)

 

GRAVE, frå Symfoni nr. 2, arr. for bratsj og orgel (2004), tileigna Bjørn Sjøgren

 

SØRGMODIG VISE, folketone frå Nordmøre, arr. av Helge Husby og Alexey Kurbanov for to feler med orgel (2004)

 

LANDEMERKE (Det ligg ei øy…), song til Tustna, for songstemme med piano og/eller orgel, dikt: Martin Halsbog (2007), tileigna Sørtusterens Bedehus sitt 100-årsjubileum

 

Monge fleire vokalverk for songstemme og piano på tekster av diverse russiske diktforfattarar (1985 – 2004)

 

 

 

ORGELVERK

 

 

 

FEM KORALPRELUDIER (1988, 2006)

 

PASTORALE (Hommage á Franz Liszt et Cèsar Franck) (1989)

 

CANTABILE (1990), tileigna Prof. Nina I. Oxentian//The Music for Organ by Modern St. Petersburg Composers/Samlet av N. Oxentian, V. Sjliapnikov. St. Petersburg: Union of Artists Forlag, 2003

 

FILOSOFISKE STYKKJER (1990)

 

PRIÉRE (Bøn) (1990)

 

SURSUM CORDA! (orgelfantasi) (1990), tileigna Prof. Nina I. Oxentian

 

TRE STYKKJER (1990 – 1991):

1. Elevazione (transkripsjon av "Elèvation" for piano, sjå nedanfor)

2. Hommage á W. B. Yeats

3. Berceuse (Bansull)

 

MÉDITATION (1990 – 1991), tiliegna Prof. Nina I. Oxentian

 

TO STYKKJER (1991):

1. Mantra Om

2. De Profundis (sterkt revidert 2002 og tileigna minne om Fridtjof Kristiansen)

 

TO STYKKER, til minne om læraren Sergei J. Wolfensohn (1992):

1. Metanoia (Skriftemål)

2. Dianoia (Tanke)

 

EPITAFI, til minne om Prof. Boris A. Arapov (1992)

 

FUGE over temaet "Frå høge himmel kjem eg ned" (NoS 36/37) (1992, 2001)

 

KORALPRELUDIUM over temaet " Jesus, livets sol og glede" (NoS 650) (1992)

 

PASSACAGLIA (1992 – 1993)

 

FESTIVE VOLUNTARY (1992 – 1993)

 

FIRE ORGELARRANGEMENT (1991 – 1999):

Richard Wagner, Syrgjemarsj frå "Gõtterdãmmerung"

Peter I. Tjaikovsky, Symfoni nr. 6, Finale

Isaac Albèniz, Preludium i g-moll

Michael M. Kourbanoff, ”Souvenir d`Alexandre Borodine” for strykekvartett

 

LAMENTAZIONE DI JEREMIA (Klagesongane til Jeremia) (1993, rev. 1997), til minne om Prof. Vitali M. Bujanowski

 

DEUX SUBSTANCES (To substansar) (1994), tileigna Prof. Vladimir A. Sjliapnikoff:

1. Substance Mentale

2. Substance Astrale (rev. 2001)//The Music for Organ of the Modern St. Petersburg Composers/Samlet av N. Oxentian, V. Sjliapnikov. St. Petersburg: Union of Artists Forlag, 2003

 

SAECULA OBSCURA (1994), tileigna Christina Mandang

 

TRE FRESCHI, suita per organo (Tre fresker, suite for orgel) (1991 - 1996, rev. 1999), tileigna restaurasjonskunstnarane Alexander P. Grekov og Valentina B. Grekova

 

SEKS RELIGIØSE FOLKETONAR FRÅ NORDHEIM (Tustna), arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2004), tileigna Ola Bræin

 

SJU AURGJELDSKE RELIGIØSE FOLKETONAR, arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2004), tileigna 80-årsjubileum av Aure kyrkje (St. Maria)

 

FIRE JOLE- OG NYÅRSFOLKETONAR FRÅ NORDHEIM (Tustna), arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2004 – 2006)

 

FIRE FORSKJELLEGE RELIGIØSE FOLKETONAR MED JOLEPREG FRÅ HALSA/VALSØYFJORD, arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2004)

 

FEM FOLKETONAR FRÅ HITRA MED RELIGIØST PREG, arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2005)

 

TO RELIGIØSE FOLKETONAR MED PÅSKEPREG FRÅ HALSA OG RENDAL, arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2006)

 

TO GAMLE BRURAMARSJAR, arr. for orgel (”all-organ”) (2007), tileigna Nordvesttreffen 2007 

 

SJU FOLKETONAR AV FORSKJELLEGE SLAG FRÅ SØR-TRØNDELAG OG ROMSDAL, arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2007), tileigna Ola Bræin i samband med Edvard Bræin sitt 120-årsjubileum

 

FEM RELIGIØSE TONAR MED NYÅRSPREG FRÅ INDRE NORDMØRE, lett arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2007 – 2008),  tileigna Ola og Gunlaug Bræin

 

TRI PETTER DASS-TONAR FRÅ NORDHEIM (Tustna), arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2008)

 

SJU PETTER DASS-TONAR FRÅ DET ØVRIGE NORDMØRE, lett arr. for orgel/klavèr med evt. vokal/instrumental solo (2008)

 

Diverse arrangement av norske (lokale) folketonar for orgel (ca. 25, 2000 – 2008)

  

PIANOVERK

 

VARIASJONER OVER TEMAET TIL PAGANINI (1984)

 

POLONAISE i Ass-dur (1985)

 

MUSICA FUNEBRE, til minne om Samantha Smith (1985, rev. 1994, 2003)

 

PRELUDIUM i f-moll (1985 – 1986)

 

SONATE i F-dur "Hommage à Mozart" (1986)

 

ZWEI STIMMUNGEN (To stemningar) (1987)

 

QUATRE PIÉCES DES PHANTAISIES (1987, rev. 2003)

 

FEUILLE D`ALBUM (Albumblad) (1988)

 

POÉME (1988, 2007)

 

7 ÉTUDES GRANDES SUR LES THÉMES DES CAPRICES DE PAGANINI (1989)

 

LARGO PATHÉTIQUE (1988, rev. 1995)

 

SONATE i Ess-dur (1989)

 

HOMMAGE Á INNOCENTI ANNENSKI (1990)

 

MUSIC DEVOTED INTO NON-EXISTENCE (1991)

 

CONSOLATION, ELÈVATION, INTERLUDIUM & ABSTRACTION (1991)

(NB: "Elèvation" finst også arrangert for orgel under namnet "Elevazione", sjå ovanfor)

 

VARIASJONAR i G-dur (1991)

 

THREE VOLUNTARIES (1991, rev. 1997)

 

SONATE i C-dur ("Sonate Totalitaire") (1991 – 1992, finalsats er ikkje fullført)

 

NEUF MUNIATURES (Ni miniatyrar) (1992, rev. 1994)

 

PARADIGME (1992)

 

CAVATINA (1992 – 1993)

 

CINQ PRÉLUDES ET FUGUES (Fem preludier og fuger) (1992 – 1993, rev. 1996), tileigna Anastasia Zvereva

 

LES STRUCTURES AMORPHES, cinq morceaux (fem stykker) (1993), tileigna Natalia Sjamarina

 

FIRE FLEKKAR (1994)

 

DILEMMAER, triptych (1994), tileigna Prof. Alexander D. Mnatsakanian

 

SONATE i d-moll (1994 – 1997), tileigna Prof. Alexander D. Mnatsakanian

 

SOM EIN VALS, til minne om Valeri A. Gavrilin (1997 – 1998)

 

Månge fleire små pianoverk (preludier, etyder, masurkaer, barnestykkjer, osv.) (1981 – 1999)

  

 

P. S. Nokre av komposisjonane er under det nederlandske pseudonymet "Wim de Graaf" som var teken til minne om komponistens studieperiode ved Rotterdam Musikkonservatoriet (1993 – 1994).

 

  

 

Hovudside